Utvändig design

Inredning och design sträcker sig längre än mellan de fyra väggar ni bor inom. Design är även de saker ni gör på utsidan av ert hem, på fasaden, i trädgården eller på taket. Design av ett hem är allt som finns på den tomt ni köpt. Idag tänkte vi ge lite tips på en viktig designkomponent av det utvändiga av er bostad, nämligen taket.

Val av material

Taket täcker på många villor stor area av huset och därför spelar takets utseende en stor roll i hur hela husets framtida design och utseende kommer att se ut. Därför är det viktigt att tänka på viket material och utseende ni vill ha på ert tak. Ett tips är att kolla runt på olika sajter på nätet för att se hur olika material framträder på olika hus. Är ni intresserad av plåttak hittar ni ett konkret exempel på företaget Falsat:s hemsida. Där finns bilder på olika jobb de utfört och ni kan se hur just takplåt ser ut på olika typer av hus. Ett annat sätt är att skriva in olika takmaterial i Google:s bild sök, du får då fram många olika bilder på just det materialet.

Kostnader

Något som kan styra ert val av material är vilka kostnader det är på de olika materialen. I en artikel i byggahus.se, ”Vad kostar det att byta tak?”, hittar du bra information vad ett tak byte kostar, vad de olika materialen kostar samt vad det kan kosta att anlita en fackman att utföra jobbet. Det som är viktigt att väga, enligt artikeln, är att de billigare materialen oftast har kortare livslängd, vilket gör att det måste bytas igen inom kortare tid än vad ett dyrare material måste bytas. Så vill ni betala mindre idag och göra om jobbet tidigare eller betala mer idag och få ett tak som håller längre?

Taklutning

En annan sak som påverkar valet av material är vilken taklutning ni har på ert hus. För att kunna lägga ett dubbelfalsad slätplåt krävs en taklutning på minst sex grader medan du med takpannor får ha en minsta vinkel på 14 grader. Har du ett platt tak, det vill säga med noll graders lutning är det takpapp som du behöver ha som material.

Om ni har mer konkreta frågor och funderingar om takläggning finns en bra artikel på expresen.se där arkitekten Björn Jonsson svarar på frågor och ger tips till dig som ska byta tak.

Trots alla punkter som påverkar ert val av material till taket är det enligt oss det slutgiltiga utseendet som styr. Val av material och även kulört på materialet kommer att styra avsevärt vilket det slutgiltiga resultatet kommer att bli. Att ge ert hem en ny design av taket är ett stort beslut som inte bör göras förhastat. Är ni osäkra, prata ed en arkitekt om hur ni kan göra så ert tak blir så bra som det bara kan.