Få ordning på fönster i fastigheten

Fönster i en fastighet behöver hållas i gott skick för att inte fukt och regn ska tränga igenom. Dessutom är det viktigt för att inte släppa in onödig kyla som sänker temperaturen och där elförbrukningen då kan öka.

Det finns flera frågor du borde ställa dig när det är dags att åtgärda dina fönster. Behöver du en fönsterrenovering av befintliga fönster, eller är det lämpligt med helt nya fönster?

Fönster eller renovering som passar dig

När du ska åtgärda dina fönster på fastigheten har du två alternativ, nya fönster eller fönsterrenovering. Oavsett om du behöver helt nya fönster eller bara renovera de gamla finns en hel del du behöver hålla koll på. Om de gamla fönstren är mer än 15 år gamla kan det vara dags att byta ut och installera nya. Dessutom kan det ge dig möjlighet att välja stil och funktion.

Det kan innebära att du installerar fönster med bra isolering som minskar din elförbrukning. Du kanske har äldre fönster som är estetiskt tilltalande och inte vill ha nya. Då kan du renovera fönstren och inte sällan har de väldigt hög kvalitet som innebär att en renovering räcker för att rusta upp. Det är alltid bäst att anlita experter som Frakka där du får professionella råd och stöd.