Om du råkar ut för något vid köp av villa eller bostadsrätt

Det finns många saker som kan gå fel vid ett köp av en bostad. Dels handlar det ofta om en stor investering för köparen vid köptillfället, men även problem som kan uppstå efter inflyttning. Då kan det kännas bra med en bostadsjurist som hjälper dig på vägen.

Vad gör en bostadsjurist?

En bostadsjurist bistår dig med diverse förhandlingar, upprättande av kontrakt och andra relevanta handlingar i samband med ett bostadsköp. Lagstiftningen vid köp och försäljning av antingen villa eller bostadsrätt skiljer sig åt och för att kontrakten ska vara bindande måste de uppfylla de krav som lagen ställer.

En bostadsjurist är även behjälplig vid till exempel:

  • Tvister med hantverkare
  • Dolda fel
  • Fuktskador
  • Mögelskador
  • Skadestånd

Anlita en bostadsjurist vid tvist

Om en tvist uppstår som inte går att lösa kan en bostadsjurist ge dig rådgivning och kvalificerad hjälp. Tillsammans kartlägger ni situationen och utvärderar lämpliga alternativ vilket leder till ett beslut om fortsatt väg framåt. Det kan även hända att ditt ärende blir ett fall för en domstolsprövning och då är ett professionellt stöd viktigt. Med en kvalificerad bostadsjurist kan du känna trygghet med att personen följer Advokatsamfundets etiska regler.